Zpracování osobních údajů

Autor: Zeus | 29.8.2021

Zatrolené hry vystupují vůči registrovaným uživatelům v roli správce osobních údajů, registrovaní uživatelé pak v roli subjektu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právním řádem ČR a to hlavně dle nařízení GDPR. Na jeho základě i tímto infromujeme o účelech a rozsahu zpracovávaných osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je identifikace osoby pro potřeby komunikace na Zatrolených hrách (diskuse / soukromé zprávy), uzavření a plnění smluv ať již vůči Zatroleným hrám či ostatním uživatelům (primárně v sekci Bazar) a možnosti jejich vymáhání. A také plnění zákonných povinností vůči orgánům činných v trestním řízení.

Příjemci osobních údajů

V rámci správy Zatrolených her a tedy i správy vašich osobních údajů mají přístup k osobním údajům správci Zatrolených her, a to vždy v rozsahu nezbytně nutném (proto ne všichni správci webu mají přístup ke všem údajům, ale vždy se snažíme zpřístupnit pouze ty údaje potřebné pro výkon jejich správcovské role – administrátor Bazaru, správce článků, moderátor diskusí, …).

Současně prohlašujeme, že žádné údaje (a osobní zvlášť) nepředáváme třetím stranám s výjimkou zákonných povinností (vůči Policii ČR apod.).

Zpracovatelé osobních údajů

V rámci zpracovávání osobních údajů využíváme následující zpracovatele s uvedením důvodu zpracování:

  • ANAFRA s.r.o. – poskytovatel serverového vybavení a připojení do internetu. Na jejich serverech jsou veškerá námi spravovaná data ukládána (vč. zálohování).
  • vpsFree.cz z.s. – poskytovatel serverového vybavení a připojení do internetu. Na serverech této společnosti ukládáme a zpracováváme data primárně pro potřeby fulltextového vyhledávání (texty inzerátů v Bazaru, texty diskuzních příspěvků, texty soukromých zpráv mezi uživateli). Systematicky tak osobní údaje u této společnosti nezpracováváme, ale pokud se osobní údaj objeví mezi výše uvedenými daty, objeví se i v infrastruktuře tohoto zpracovatele.
  • ZooControl s.r.o. - provozovatel SMS brány GoSMS.cz, přes kterou posíláme SMS a jediný údaj, který jim předáváme je telefonní číslo uživatele (detaily v samostatném článku)
  • Google, Inc. – provozovatel služby Google Analytics, pomocí které měříme návštěvnost Zatrolených her. Z povahy této služby zpracovávají hlavně údaje typu IP adresa a data z jejich cookies (jejich název začíná „__utm“).
  • Oracle - poskytovatel serverového vybavení formou Oracle Cloud Infrastructure. Na serverech této společnosti máme službu pro odstraňování potenciálně škodlivého kódu v diskusních příspěvcích. Z tohoto důvodu jsou do této infrastruktury diskusní příspěvky přenášeny, ale nejsou v ní dlouhodobě ukládány.

Práva subjektu osobních údajů

Hlavním a asi nejpodstatnější právem je žádost o odstranění osobních údajů. Tuto žádost prosím učiňte pomocí kontaktního formuláře. V takovém případě do 30 dnů přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat pro všechny účely, pro které nemáme jiné oprávněné důvody zpracování. Mezi tyto oprávněné důvody patří:

  • Evidence údajů dlužníka vůči Zatroleným hrám (v případě, že má uživatel měšec v záporném zůstatku).
  • Evidence identifikačních údajů uživatele, který závažným způsobem porušil pravidla Zatrolených her (například využíváním více účtů, bezdůvodným obohacením se, šířením či snahou o šíření nelegálního obsahu). 

 

 

Nowe oceny gier

xxxxxxxxxx

Dla mnie surowa gra.

Ryzen [23.7.2024]

xxxxoooooo

Graliśmy w 4 osoby i wcale nam się to nie podobało. Może chcesz grać z pełną mocą. Nie mogę zaprzecz ...

Sir_Pete [22.7.2024]

xxxxxxxxoo

Szybkie inteligentne układanie płytek Wygląda pięknie - Nieco słabszy bez rozszerzenia

Infidus [22.7.2024]

xxxxxxxxoo

Jak dla mnie świetna gra. Cena prawdopodobnie mogłaby być lepsza, ale jakość komponentów jest świetn ...

Ryzen [22.7.2024]

xxxxxxxxoo

W porównaniu z oryginalnym dixitem, zawiera ładne liczniki napiwków, poza tym oczywiście nowe karty, ...

plasan [22.7.2024]

Nowe opisy gier

Turbo

Turbo
dodano: 25.6.2024

Nowe gry w katalogu

Command of Nature
Command of Nature

dodano: 17.7.2024

Párty Alias Mystery
Párty Alias Mystery

dodano: 17.7.2024

Western Time: Saloon
Western Time: Saloon

dodano: 17.7.2024

Nutventure
Nutventure

dodano: 16.7.2024

Tea Garden
Tea Garden

dodano: 16.7.2024

więcej >>

Miejsce dyskusji

Offcanvas